Ekoreko

Ekologiskt/Giftfritt
Det finns ett antal märkningar på kläder och textilier och det är viktigt att hålla isär råvaran och tillverkningen av produkten. Det bästa är om råvaran är certifierad samt att beredningen också är kontrollerad. För ekologiskt odlad rå- vara är det viktigt att den är certifierad av tredje part, det räcker inte med att det står ”ekologisk” eller ”organic” på produkten.

GOTS – Internationell miljömärkning för naturfiber. Reglerar begränsningen av skadliga ämnen och utsläpp i hela produktionskedjan. Certifieringen baseras på två huvudprinciper. Det krävs naturliga fibrer som ska vara certifierat ekologiskt odlade enligt EU-direktiv och det krävs kontroller under hela produktionskedjan av den ekologiska bomullen. Varje processteg (spinning, vävning/stickning, beredning etc) måste uppfylla speciella kriterier, där största möjliga hänsyn tas till miljön i varje steg.
www.global-standard.org

Oeko-Tex – en hälsomärkning som innebär att produkten inte innehåller några ämnen som är skadliga för slutanvändaren. Inga krav på ekologisk odling eller andra krav gällande klimat, miljö, funktion eller kvalitet. Avser textila produkter och tillbehör såsom knappar och dragkedjor.
www.oeko-tex.com

Svanen – det nordiska miljömärket för naturfiber, syntetfiber och returfiber. Krav på ekologisk odling av naturfiber. Hårda klimat- och miljökrav samt krav på funktion och kvalitet. Krav på att respektive lands arbetslagstiftning ska följas.
www.svanen.se

Fairtrade – är en oberoende produktmärkning och garanti för att en produkt uppfyller internationella Fairtrade-kriterier. Försäljningen av Fairtrade-märkta produkter skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.
www.fairtrade.se